čtvrtek 1. prosince 2022
Prohlášení o soukromí

Portál CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které Vám poskytnou nejlepší a bezpečné zážitky online. Toto prohlášení o soukromí se týká webového portálu CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! a řídí sběr dat i jejich použití. Použítím webového portálu CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! souhlasíte s postupy zpracování dat popsanými v tomto prohlášení.

Sběr Vašich osobních údajů

CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! sbírá osobní údaje jako je emailová adresa, jméno, domácí či pracovní adresa nebo telefonní číslo. CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! také sbírá anonymní demografické informace, které Vám nejsou jedinečné jako je PSČ, věk, pohlaví, záliby, zájmy či obliby.

CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! také automaticky sbírá informace o hardwaru a softwaru Vašeho počítače jako je Vaše IP adresa, typ prohlížeče, názvy domén, časy přístupu a odkazované adresy webových stránek. Tyto informace používá CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! k provozu služby, k zachování její kvality a k poskytování obecných statistik o používání webových stránek CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku!.

Mějte, prosím, na paměti, že pokud přímo uvedete Vaše osobní či citlivé informace v diskuzních skupinách CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku!, pak mohou být sesbírány a použity jinými. Poznámka: CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! nečte žádnou Vaši soukromou online komunikaci.

CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! Vám doporučuje, abyste si zkontrolovali prohlášení o soukromí webových stránek, na které se budete chtít odkazovat z CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku!, abyste rozuměli tomu, jak takové webové stránky sbírají, používají a sdílí Vaše informace. Portál CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! není odpovědný za prohlášení o soukromí či jiný obsah webových stránek mimo CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! a rodinu CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! webových stránek.

Použití Vašich osobních údajů

CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! sbírá a používá Vaše osobní údaje k provozu webových stránek CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! a k vykonání služeb, které jste požadovali. CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! také používá údaje spojené s Vaší osobou, abyste byli informováni o jiných produktech a službách dostupných na portálu CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! a u jeho společníků. CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! Vás také může kontaktovat pomocí průzkumů, které zjišťují Váš názor na současné služby nebo možné nové služby, které budou nabízeny.

CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! neprodává, nepůjčuje ani nepronajímá seznam svých zákazníků dalším stranám. CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! Vás může čas od času kontaktovat jménem externích obchodních partnerů o určitých nabídkách, které by Vás mohly zajímat. V takových případech nebudou Vaše jedinečné osobní údaje (email, jméno, adresa, telefonní číslo) dány dalším stranám. Navíc může portál CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! sdílet data s důvěrnými partnery, kteří nám pomohou provést statistické analýzy, zaslat Vám email nebo klasickou poštu, poskytnout zákaznickou podporu nebo zařídit dodávky. Všem takovým dalším stranám je zakázáno použít Vaše osobní údaje kromě těch, které potřebují k provedení těchto služeb pro CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku!, a vyžaduje se, aby zachovaly důvěrnost Vašich informací.

CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! nepoužívá či nezveřejňuje citlivé osobní údaje jako je rasa, náboženství nebo politická příslušnost bez Vašeho výslovného souhlasu.

CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! sleduje webové stránky, které naši zákazníci navštíví na portálu CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku!, abychom rozpoznali, jaké služby portálu CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! jsou nejoblíbenější. Tato data jsou použita k doručení přizpůsobeného obsahu a reklamy na portálu CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! uživatelům, jejichž chování ukazuje, že mají zájem o určitou oblast.

Webové stránky CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! zveřejní Vaše osobní údaje bez oznámení, jen když to bude vyžadovat zákone nebo law or dobrá víra v to, že takové jednání je nezbytné pro: (a) dodržování nařízení zákona nebo podrobení se soudnímu procesu o portálu CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku!; (b) chránění a obranu práv či vlastnictví portálu CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku!; a (c) jednání při kritických situacích k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů portálu CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! nebo veřejnosti.

Použití cookie

Webové stránky CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! používají "cookie", aby Vám pomohly personalizovat Váš online zážitek. Cookie je textový soubor, který umístí webový server na Váš pevný disk. Cookie nemůže být použito k běhu programů či doručení virů do Vašeho počítače. Cookie jsou Vám jednoznačně přiřazeny a mohou být přečteny webovým serverem v doméně, která Vám cookie vydala.

Jeden z hlavních důvodů pro použití cookie je poskytnout vhodnou možnost k úspoře Vašeho času. Účel cookie je říct webovému serveru, že jste se vrátili na určitou stránku. Například když si personalizujete stránky CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! nebo se zaregistrujete na portálu CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! nebo jeho službách, cookie pomohou portálu CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! vyvolat Vaše určité informace při následných návštěvách. To zjednodušuje zaznamenávání Vašich osobních údajů jako je adresa plátce, adresa pro dodávky a tak dále. Při návratu na stejné webové stránky CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! mohou být vyvolány informace, které jste předtím zadali, abyste mohli jednoduše vyžívat možnosti portálu CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku!, které jste si přizpůsobili.

Máte možnost přijmout nebo odmítnout cookie. Většina webových prohlížečů cookie automaticky přijímají, ale Vy můžete obvykle změnit nastavení prohlížeče, aby cookie odmítl, pokud si to přejete. Pokud zvolíte odmítnutí cookie, nezažijete všechny interaktivní možnosti služeb portálu CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! nebo stránek, které navštívíte.

Bezpečnost Vašich osobních údajů

Portál CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! chrání Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním. Přenos osobních údajů (jako je číslo kreditní karty) na jiné webové stránky je chráněný pomocí šifrování jako je protokol Secure Socket Layer (SSL).

Změny tohoto prohlášení

Portál CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! občas aktualizuje prohlášení o soukromí, aby odrážel reakce podniků a zákazníků. Portál CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! Vás vyzývá, abyste pravidelně sledovali toto prohlášení, abyste tak zůstali informovaní o způsobu ochrany Vašich informací na portálu CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku!.

Kontaktní informace

Portál CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! uvítá Vaše připomínky k tomuto prohlášení o soukromí. Pkud si myslíte, že portál CK Ange Tour – Najlepšia dovolenka v Bulharsku! nesplnil toto prohlášení, kontaktujte nás na adrese postmaster@angetour.com. Použijeme komerčně rozumné úsilí, abychom problém rychle určili a napravili.

Prohlášení o soukromí  |  Podmínky používání
Copyright 2007 by CK ANGE TOUR